side-area-logo

ANBI

ANBI-status

belastingvoordeel

Doelstelling

De stichting heeft als doel:

  • het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van de collectie planten met geneeskrachtige of gezondheid bevorderende potentie;
  • het bieden van educatie op het gebied van geneeskrachtige kruiden, gezondheid, biodiversiteit, natuur, milieu en duurzaamheid;
  • het uitvoeren van al hetgeen het in stand houden van de collectie planten en de educatieve aspecten ondersteunt;

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Beleidsplan 2018-2022

De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door;
het scheppen van draagvlak bij overheid, bedrijfsleven en andere betrokkenen;

Financiële aspecten

De stichting zal om haar doelstelling te kunnen uitvoeren financiële middelen verwerven, onder meer door middel van sponsoring en subsidiëring.
De ontvangen gelden besteedt de stichting normaal gesproken aan organisatiekosten, tuinonderhoud en tuinontwikkeling, huur van de gronden en communicatie.

Aangezien in deze periode de noodzaak zich heeft voorgedaan om een essentieel deel van de grond waarop Hortus Alkmaar is gevestigd aan te kopen en parallel daaraan een aantal voorzieningen dient te worden verbeterd is een fondsenwervingscampagne gestart. De kosten die hiermee gemoeid zijn voor het jaar 2018 en 2019 zijn aanzienlijk hoger dan die in voorgaande jaren. Het gaat hierbij om campagnekosten en advertentiekosten naast de pr-activiteiten die via ‘social media’ plaatsvinden.

De ontvangen gelden besteedt de stichting aan organisatiekosten, tuinonderhoud en tuinontwikkeling, huur van de gronden en communicatie.
Eventueel overtollig vermogen van de stichting zal worden gebruikt om de doelstelling van ondersteuning van het culturele leven in Nederland de stichting verder uit te dragen.

Er worden in de periode betrekking hebbend op dit beleidsplan geen uitkeringen uit vermogen voorzien.

De stichting zal bij een ontbinding een eventueel batig saldo besteden aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Activiteiten

Hortus Alkmaar organiseert rondleidingen en evenementen voor diverse doelgroepen met als doel educatie over de natuur en vooral over geneeskrachtige planten. Wij telen, oogsten en verhandelen geneeskrachtige planten en zaden.

Hortus Alkmaar participeert in wetenschappelijke kenniscentra en netwerken en zet haar kennis en expertise in voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, onder andere in een Europees (EFRO) project voor de inzet van actieve stoffen uit pepers in het tegengaan van obesitas.

Hortus Alkmaar stelt haar kruidentuin open voor bezoekers.
 De hortus ontvangt gelden via sponsoring, giften, entreegelden en de opbrengst uit verkopen.

Als je meer informatie wenst over de projecten en activiteiten, kun je contact opnemen met het bestuur via: info@hortusalkmaar.nl

Jaarrekeningen

Onze jaarlijkse verantwoording:

Maatschappelijk verslag van 2022 : bekijk
Jaarrapport van 2022 : bekijk
Maatschappelijk verslag van 2021 :  bekijk
Jaarrapport van 2021 : bekijk
Maatschappelijk verslag van 2020 : bekijk
Jaarrapport van 2020 : bekijk

Maatschappelijk verslag van 2019 : bekijk
Jaarrapport van 2019 : bekijk
Jaarrapport van 2018 : bekijk
Jaarrapport van 2017 : bekijk
Jaarrapport van 2016 : bekijk
Jaarrapport van 2015 : bekijk
Jaarrapport van 2014 : bekijk
Jaarrapport van 2013 : bekijk
Jaarrapport van 2012 : bekijk