Laden
a

De tuin

Grote biodiversiteit

Grote biodiversiteit

Om te komen tot een inzicht in de biodiversiteit van Hortus Alkmaar werd In mei 2019 een rapport gepubliceerd waarin 10 jaar onderzoek naar dit onderwerp is gebundeld. De beschikbare waarnemingen van organismen door specialisten en via waarnemingen.nl zijn voor het terrein van Hortus Alkmaar (destijds ruim 2 hectare) vanaf 2010 gecombineerd. Niet alle groepen organismen zijn even goed onderzocht, maar we krijgen op deze wijze wel inzicht in de biodiversiteit van dit groene gebied.

In de periode van 2010 tot heden zijn in totaal 1186 inheemse organismen aangetroffen. Het aantal soorten is in werkelijkheid aanzienlijk hoger daar diverse groepen niet of nauwelijks zijn onderzocht. Daarnaast zijn er momenteel nog 521 niet inheemse plantensoorten, die tot de collectie behoren, in cultuur, waardoor Hortus Alkmaar domein is voor tenminste 1710 soorten.

Naast de inheemse planten (476) en cultuurplanten (556) zijn de zoogdieren (17), vogels (134), amfibieën (5), mossen (69), bijen (40), libellen (18), dag- (25) en nachtvlinders (217), lieveheersbeestjes (14), wantsen (20) en sprinkhanen (3), redelijk tot goed onderzocht.

Tot de minder goed onderzochte groepen behoren de paddenstoelen, cicaden, dansmuggen, haften, kevers, kreeftachtigen, mineervliegen, spinnen, vliegen, zweefvliegen, wespen, vissen, slakken en wormen. Er komen ten minste 127 soorten voor die te boek staan als zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Tevens zijn er 20 soorten die volgens de IUCN-normen voor de rode lijst kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd zijn.

--

Wees welkom in onze kleurrijke, educatieve botanische tuin met geneeskrachtige planten, (ijs)vogels, vissen en nog veel meer. Maak het mee!