Laden
a

Een betere wereld

Sustainable Development Goals

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ofwel The Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn 17 doelen voor duurzame ontwikkeling. Dat is ontwikkeling die goed is voor de generaties van nu, maar ook voor die van de toekomst.

Bijdrage Hortus Alkmaar aan SDG’s

‘Van nature’ levert Hortus Alkmaar aan SDG 3, Zorg voor goede gezondheid en welzijn, SDG 12, Zorg voor verantwoorde productie en consumptie, SDG 13, Klimaatactie en SDG 15, Leven op het land – versterking van biodiversiteit. Hortus Alkmaar levert een bijdrage aan de vier bijgaande SDG’s.

SDG 3 – Zorg voor goede gezondheid en welzijn

 • Verbouwen en leveren van grondstoffen voor geneesmiddelen op natuurlijke basis.
 • Het bieden van een ontspannende ervaring, een rondleiding of een wandeling in de natuur, die positief doorwerkt op gezondheid en welzijn van volwassenen en kinderen.
 • Aanbieden van workshops over de verwerking van kruiden in diverse vormen. De eindresultaten, zoals bijvoorbeeld zalf of olie, hebben een weldadige werking.
 • In de Moestuin bieden we informatie over gezonde voeding en de relatie met je gezondheid in de vorm van groenten.

SDG 12 – Zorg voor verantwoorde productie en consumptie

Vervuiling en ontbossing brengt de systemen in gevaar waarvan we als mensen afhankelijk zijn om te overleven. Duurzame productie en consumptie gaat daarom over het minder najagen steeds grotere economische groei, het voorkomen van de aantasting van het milieu en de natuur, het efficiënter omgaan met natuurlijke hulpbronnen en het promoten van een duurzame levensstijl.

Wat doet Hortus Alkmaar aan verantwoorde productie en consumptie?

 • We hebben een duurzame, biologische bedrijfsvoering in de tuin. Hortus Alkmaar heeft sinds 1997 het EKO-Keurmerk van Skal Biocontrole. We zijn gecertificeerd onder nummer NL-BIO-01. Dat wil zeggen dat we de planten kweken op biologische wijze. Wij gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en voedingsstoffen. Alles is zo natuurlijk mogelijk. De term ´biologisch´ is beschermd om te voorkomen dat zij wordt gebruikt voor niet-biologische producten. Skal Bio-controle ziet erop toe dat er conform de richtlijnen biologisch geproduceerd wordt. Dit doet Skal in opdracht van het ministerie van LNV.
 • Kenmerkend voor onze tuin is ook het werken met soortecht uitgangsmateriaal. De zaden die wij verkopen in onze webshop zijn biologisch geproduceerd.
 • Daarnaast passen wij verschillende types beheer van de vruchtbaarheid van de bodem toe en stimuleren zo een positief effect op de biodiversiteit voor flora en fauna.
 • Ook gaan wij zuinig om met energie voor de verwarming van de kas en met water voor irrigatie van de tuin. Voor dat laatste is in 2020 een nieuw systeem aangelegd, waarbij minder water verdampt en verloren gaat.
 • Een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering op kantoor. Zuinig met energie, inzet van functioneel tweedehands kantoormeubilair, zuinig met papier, geen vergoeding voor reiskosten voor woon-werkverkeer van medewerkers.
 • Onze catering is zo duurzaam mogelijk. Wat wij zelf gebruiken en anderen serveren, is zo veel mogelijk biologisch, fairtrade of uit de streek. Biologische thee komt uit eigen tuin en het Puro koffieconcept van Miko koffie is fairtrade gecertificeerd en klimaatneutraal geproduceerd.
 • Fairtrade en biologische artikelen in onze winkel. De mooie en unieke artikelen in onze winkel zijn zoveel mogelijk fairtrade. De planten en zaden zijn door onszelf biologisch gekweekt.
 • De afvalscheiding kan beter. Onderzoeken wat hieraan verbeterd kan worden.

SDG 13 – Kom in actie om klimaatverandering en de impact daarvan tegen te gaan

Het VN-akkoord van Parijs in 2015 heeft als doel ervoor te zorgen dat de wereldwijde tempera-tuurverhoging ruim onder de 2 graden Celsius blijft. De temperatuurstijging wordt afgezet tegen de temperatuur gemeten bij het begin van de industrialisatie.

Wat Hortus Alkmaar doet om hieraan bij te dragen:

 • Vergroening van ca 3 ha grond in een verder bebouwde omgeving. Het begroeid houden van de bodem zorgt voor verkoeling en gaat opwarming tegen. Ook kan bij zware regenbuien, die steeds vaker voorkomen, het water sneller door de bodem worden opgenomen omdat dit niet wordt belemmerd door betegeling.
 • Bewustwording en educatie over het belang van vergroening. Hortus Alkmaar biedt het project Steenbreek aan de inwoners van Alkmaar aan. 40% van het grondgebied in Alkmaar is in handen van particulieren. SteenbreekAlkmaar stimuleert inwoners van Alkmaar om hun tuin groen aan te leggen. Minder stenen en meer groen in je tuin zorgt dat water makkelijk in de grond zakt en is goed voor insecten, vogels en vlinders. Dit is tegelijkertijd dus gunstig voor de biodiversiteit.
 • We gaan werken aan een CO2 footprint en kijken wat daaraan verbeterd kan worden/ hoe met name de CO2-uitstoot van Hortus Alkmaar naar beneden kan.
 • Bij de realisatie van ‘nieuwe’ huisvesting is het wenselijk verwarming zonder fossiele brandstoffen te realiseren. Tevens willen we zoveel mogelijk gebruik maken van circulaire en duurzame bouwmaterialen.

SDG 15 – Leven op het land – stimuleer biodiversiteit

Bescherm, herstel en promoot een duurzaam gebruik van de ecosystemen van de aarde.

De natuur is voor ons essentieel om te overleven. Ze geeft ons zuurstof, regelt de weersystemen, bestuift onze gewassen, produceert ons voedsel, diervoeder en onze bouwmaterialen. Maar de natuur staat steeds meer onder druk.

Rond de 1 miljoen dieren- en plantensoorten worden met uitsterven bedreigd – vele binnen enkele decennia. Het Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Service van de VN in 2019 toonde aan dat de gezondheid van ecosystemen waarvan wij mensen en alle andere soorten afhankelijk zijn, sneller achteruit gaat dan ooit. Deze achteruitgang tast de funderingen aan van onze economieën, van ons levensonderhoud, onze voedselzekerheid, onze gezondheid en kwaliteit van leven wereldwijd.

De belangrijkste internationale doelstellingen voor biodiversiteit zijn daarom:

 1. Draai het verlies van biodiversiteit terug en herstel de natuur op wereld- regionaal en lokaal niveau.
 2. Vergroot het bewustzijn met betrekking tot de urgentie en acties om de ontwikkeling van biodiversiteit ten goede te keren.
 3. Versterk de relatie van de mens met de natuur.

Hortus Alkmaar werkt hieraan met de onderstaande activiteiten:

 • Het in stand houden van de grootste collectie in Nederland van bijzondere (geneeskrachtige) planten en kruiden.
 • Educatie en bewustwording over de geneeskrachtige werking van onze planten door rondleidingen, natuurlessen in de tuin over geneeskrachtige planten en wat ze kunnen doen voor je gezondheid. Er zijn ‘Heksenwandelingen’ voor kinderen en workshops waarin je leert kruiden te verwerken tot bijvoorbeeld zalf of olie met een specifieke werking.
 • Educatie en bewustwording over het belang van de natuur en biodiversiteit. In het project Natuurgids Alkmaar leren we schoolkinderen in Alkmaar ver het belang van de natuur.
  Ook ontvangen we groepen kinderen voor natuurlessen in de tuin over bodemdiertjes, waterdiertjes, bijen, geneeskrachtige planten en zaden.
 • Hortus Alkmaar heeft een rijke biodiversiteit. (zie het rapport onder tuin biodiversiteit)

Meer over Een betere wereld

Hortus Alkmaar werkt aan een betere wereld.
Wees welkom in onze kleurrijke, educatieve botanische tuin met geneeskrachtige planten, (ijs)vogels, vissen en nog veel meer. Maak het mee!