Laden
a

Steun hortus alkmaar

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Privacy statement update dd 23-05-2022

Hortus Alkmaar verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door donateurs, relaties en deelnemers verstrekt zijn aan Hortus Alkmaar.

Stichting Hortus Alkmaar
Bezoekadres en postadres:
Berenkoog 43
1822 BH Alkmaar
Telefoon: 072 – 566963

Gegevens

Hortus Alkmaar werkt aan gezondheid, natuureducatie, meer biodiversiteit en vergroening. Via acties en campagnes roepen wij mensen op om hieraan mee te werken. Het werk van Hortus Alkmaar wordt gefinancierd door sponsoren, de gemeente Alkmaar en door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht om je te informeren over onze acties en campagnes .

Wij houden een donateurs- en relatieadministratie bij, waarin onder andere persoonsgegevens van donateurs en relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Hortus Alkmaar en zakelijk contact onderhoudt. Deze hoeft geen sponsor of Vriend van Hortus Alkmaar te zijn.

Doelen

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via onze website wanneer je je aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, je aanmeldt als Vriend of wanneer je een bestelling doet via onze webshop.

Hortus Alkmaar verwerkt deze persoonsgegevens voor haar donateurs- en relatieadministratie en om te informeren over nieuws, acties en campagnes.
Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, gift, donatie, aankoop of betaling, worden door Hortus Alkmaar verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, Vriend, aankoop in de webshop, of anderszins).

Contact met donateurs en relaties

Wanneer je donateur of relatie bent van Hortus Alkmaar of aangegeven hebt per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden van ons nieuws, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk en resultaten en vragen we incidenteel om een (extra) bijdrage.

Wil je geen e-mail meer ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elke email die je van ons ontvangt of via een e-mail naar info@hortusalkmaar.nl. Het doorvoeren van jouw afmelding kost een paar dagen tijd. Het zou dus kunnen zijn dat je na je afmelding toch nog een nieuwsbrief van ons ontvangt omdat de afmelding nog niet in alle systemen is doorgevoerd.

Sociale media

Hortus Alkmaar is actief op verschillende sociale media-kanalen. We gebruiken onder andere LinkedIn, Facebook en Instagram.

Stichting Hortus Alkmaar kan het mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres van haar donateurs en relaties ook voor Custom Audience Targeting via Facebook gebruiken, waarbij alleen de door Hortus Alkmaar opgegeven personen advertenties te zien krijgen. Zo kan Hortus Alkmaar een Custom Audience aanmaken door de telefoonnummers en/of e-mailadressen van haar donateurs en relaties te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebookgebruikers krijgen de campagne en bijbehorende advertenties te zien. Lees hier meer over Custom Audience targeting. Als u geen deel uit wilt maken van een Custom Audience kunt u contact opnemen met de Hortus Alkmaar: 072-5669639 (tijdens kantooruren) of info@hortusalkmaar.nl

Tevredenheidsonderzoek

Incidenteel voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder onze bezoekers en achterban. Als je hebt aangegeven hieraan mee te willen doen, ontvang je van ons een of enkele (online) enquêtes. We gebruiken de gegevens uit deze onderzoeken om onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe beveiligt Hortus Alkmaar gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Hortus Alkmaar fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hortus Alkmaar maakt gebruik van beveiligde server omgevingen die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die je op onze online formulieren invult, worden versleuteld verzonden. Hortus Alkmaar schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening ook derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin dit expliciet is opgenomen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Gegevens van kinderen

Hortus Alkmaar richt zich niet op het verwerken van gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze website kunnen gebruiken, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de 16 zonder toestemming van de ouders.

Sollicitanten

Wanneer je bij ons solliciteert, bewaren we jouw gegevens, waaronder je CV en motivatiebrief tot 1 jaar na het einde van de sollicitatieperiode. Indien je wilt dat wij jouw gegevens eerder verwijderen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Rechten

Via ons telefoonnummer 072-5669639 (tijdens kantooruren) of info@hortusalkmaar.nl, kun je ons laten weten wanneer je jouw gegevens wilt inzien, rectificeren of verwijderen of wanneer je bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerkingen door Hortus Alkmaar. Ook kan je via dit nummer je toestemming voor gegevensverwerkingen intrekken. Eventuele klachten over de verwerking van jouw gegevens door Hortus Alkmaar kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Keurmerk

Stichting Hortus Alkmaar heeft ANBI-status en is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over het privacy statement van Hortus Alkmaar, dan kun je deze per brief sturen aan Hortus Alkmaar, Berenkoog 43, 1822 BH Alkmaar, of per e-mail naar info@hortusalkmaar.nl. Je kunt ook telefonisch met ons contact opnemen 072–5669639.

Wijzigingen privacy statement

Stichting Hortus Alkmaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Hortus Alkmaar adviseert je regelmatig het privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Mei 2023

Meer over help Hortus Alkmaar

Help jij ons met ons werk voor gezondheid, vergroening, biodiversiteit en educatie?
Wees welkom in onze kleurrijke, educatieve botanische tuin met geneeskrachtige planten, (ijs)vogels, vissen en nog veel meer. Maak het mee!