Laden
a

Help hortus alkmaar

ANBI

Zo kun je ons helpen

Je kunt Hortus Alkmaar financieel steunen met een eenmalige of periodieke schenking, of door ons op te nemen in je testament. Omdat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen, komt 100% van je bijdrage ten goede aan ons werk. Door de ANBI-status van Stichting Hortus Alkmaar kun je je gift aan ons aftrekken van de inkomstenbelasting.

ANBI-status Hortus Alkmaar

Hortus Alkmaar is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aftrekbaar van de belasting. Onderstaand tref je alle informatie aan, zoals die door wetgeving per 1 januari 2014 verplicht is gesteld.

Gegevens organisatie
Stichting Hortus Alkmaar
RSIN nummer: 850905515
KvK nummer: 53504704
www.hortusalkmaar.nl

De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door;
het scheppen van draagvlak bij overheid, bedrijfsleven en andere betrokkenen;

Beleidsplan 2024-2028

Doelstelling

De stichting heeft als doel:

  • het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van de collectie planten met geneeskrachtige of gezondheid bevorderende potentie;
  • het bieden van educatie op het gebied van geneeskrachtige kruiden, gezondheid, biodiversiteit, natuur, milieu en duurzaamheid;
  • het uitvoeren van al hetgeen het in stand houden van de collectie planten en de educatieve aspecten ondersteunt;

  Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

  Financiële aspecten

  De stichting zal om haar doelstelling te kunnen uitvoeren financiële middelen verwerven, onder meer door middel van sponsoring en subsidiëring.
De ontvangen gelden besteedt de stichting normaal gesproken aan organisatiekosten, tuinonderhoud en tuinontwikkeling, huur van de gronden en communicatie.
  De stichting ontvangt geen structurele bijdragen van overheden of fondsen.

  De ontvangen gelden besteedt de stichting aan organisatiekosten, tuinonderhoud en tuinontwikkeling, huur van de gronden en communicatie.
Eventueel overtollig vermogen van de stichting zal worden gebruikt om de doelstelling van ondersteuning van het culturele leven in Nederland de stichting verder uit te dragen.

  Er worden in de periode betrekking hebbend op dit beleidsplan geen uitkeringen uit vermogen voorzien.

  De stichting zal bij een ontbinding een eventueel batig saldo besteden aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

  Ambitie

  In de vorige beleidsperiode is de grond waarop onder andere onze gebouwen zich bevinden aangekocht. Hiermee is het tot dat moment onzekere voortbestaan van de tuin achter ons gelaten en konden we ons verder richten op de toekomst.

  Voor deze periode is de verdere professionalisering van de organisatie aan de orde, het verder werken aan naamsbekendheid en groei van de inkomsten door toename van de bezoekersaantallen en andere publieksactiviteiten. Als target voor deze periode is een verdubbeling van het aantal bezoekers gesteld. We hopen in het eerste deel van deze periode een erkend Museum te worden.

  Er wordt in deze periode een verdere invulling gegeven aan bezoeken en rondleidingen voor speciale groepen. We zijn een gastvrije plek voor iedereen.

  Om deze groei te kunnen faciliteren is een renovatie en uitbreidig van onze faciliteiten noodzakelijk. Hiertoe wordt een uitbreidingsplan opgesteld. Om de uitbreiding financieel mogelijk te maken zullen onze eigenmiddelen dienen te worden aangevuld met bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren. Op basis van eerste schetsen en calculaties verwachten we circa 800.000 euro nodig te hebben.

  Beloningsbeleid

  De vaste medewerkers (zo’n 3 fte) bij Stichting Hortus Alkmaar ontvangen een salaris. Vaste vrijwilligers, die 2 dagen of meer voor de stichting werken en coördinerende taken hebben, kunnen na goedkeuring van het bestuur een vrijwilligersvergoeding ontvangen. De bestuurders ontvangen geen vaste vergoeding, geen vacatiegeld en kunnen alleen gemaakte onkosten (zoals reiskosten) declareren.

  De bestuursleden en vrijwilligers kunnen de vrijwilligersvergoeding als aftrekbare gift aan Hortus Alkmaar schenken. Als dit aan de orde is, stelt het bestuur een vrijwilligersverklaring op. Het bestuur van de stichting zal de mogelijkheid hiervoor telkens beoordelen. Alle medewerkers en vrijwilligers van Hortus Alkmaar ontvangen een korting op de entree en activiteiten van de stichting.

  Activiteiten

  Hortus Alkmaar organiseert natuurlessen voor kinderen, rondleidingen en evenementen voor diverse doelgroepen met als doel natuureducatie en een positieve natuurbeleving voor onze bezoekers. Geneeskrachtige planten staan daarbij centraal. Wij telen, oogsten en verhandelen (in beperkte mate) geneeskrachtige planten en zaden.

  Hortus Alkmaar participeert in wetenschappelijke kenniscentra en netwerken en zet haar kennis en expertise in voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. Onder andere is geparticipeerd in een Europees (EFRO) project voor de inzet van actieve stoffen uit pepers in het tegengaan van obesitas. Wij steunen onderzoek naar woladventieven en invasieve soorten.

  Inkomsten

  Hortus Alkmaar ontvangt geen structurele bijdragen van overheden of fondsen. 

  De inkomsten komen uit sponsoring, giften, entreegelden en de opbrengst uit verkoop van plantmateriaal, projecten, winkel verkopen en ondersteunende horeca.

   

  Meer over help Hortus Alkmaar

  Help jij ons met ons werk voor gezondheid, vergroening, biodiversiteit en educatie?
  Wees welkom in onze kleurrijke, educatieve botanische tuin met geneeskrachtige planten, (ijs)vogels, vissen en nog veel meer. Maak het mee!