Laden

Steun hortus alkmaar

ANBI

Zo kun je ons helpen

Je kunt Hortus Alkmaar financieel steunen met een eenmalige of periodieke schenking, of door ons op te nemen in je testament. Omdat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen, komt 100% van je bijdrage ten goede aan ons werk. Door de ANBI-status van Stichting Hortus Alkmaar kun je je gift aan ons aftrekken van de inkomstenbelasting.

ANBI-status Hortus Alkmaar

Hortus Alkmaar is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aftrekbaar van de belasting. Onderstaand tref je alle informatie aan, zoals die door wetgeving per 1 januari 2014 verplicht is gesteld.

Gegevens organisatie
Stichting Hortus Alkmaar
RSIN nummer: 850905515
KvK nummer: 53504704
www.hortusalkmaar.nl

Doelstelling

De stichting heeft als doel:

  • het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van de collectie planten met geneeskrachtige of gezondheid bevorderende potentie;
  • het bieden van educatie op het gebied van geneeskrachtige kruiden, gezondheid, biodiversiteit, natuur, milieu en duurzaamheid;
  • het uitvoeren van al hetgeen het in stand houden van de collectie planten en de educatieve aspecten ondersteunt;

  Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

  Beleidsplan 2018-2023

  De stichting beoogt het algemeen nut.
  De stichting heeft geen winstoogmerk.
  De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door;
  het scheppen van draagvlak bij overheid, bedrijfsleven en andere betrokkenen;

  Financiële aspecten

  De stichting zal om haar doelstelling te kunnen uitvoeren financiële middelen verwerven, onder meer door middel van sponsoring en subsidiëring.
De ontvangen gelden besteedt de stichting normaal gesproken aan organisatiekosten, tuinonderhoud en tuinontwikkeling, huur van de gronden en communicatie.

  Aangezien in deze periode de noodzaak zich heeft voorgedaan om een essentieel deel van de grond waarop Hortus Alkmaar is gevestigd aan te kopen en parallel daaraan een aantal voorzieningen dient te worden verbeterd is een fondsenwervingscampagne gestart. De kosten die hiermee gemoeid zijn voor het jaar 2018 en 2019 zijn aanzienlijk hoger dan die in voorgaande jaren. Het gaat hierbij om campagnekosten en advertentiekosten naast de pr-activiteiten die via ‘social media’ plaatsvinden.

  De ontvangen gelden besteedt de stichting aan organisatiekosten, tuinonderhoud en tuinontwikkeling, huur van de gronden en communicatie.
Eventueel overtollig vermogen van de stichting zal worden gebruikt om de doelstelling van ondersteuning van het culturele leven in Nederland de stichting verder uit te dragen.

  Er worden in de periode betrekking hebbend op dit beleidsplan geen uitkeringen uit vermogen voorzien.

  De stichting zal bij een ontbinding een eventueel batig saldo besteden aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

  Beloningsbeleid

  De vaste medewerkers (zo’n 3 fte) bij Stichting Hortus Alkmaar ontvangen een salaris. Vaste vrijwilligers, die 2 dagen of meer voor de stichting werken en coördinerende taken hebben, kunnen na goedkeuring van het bestuur een vrijwilligersvergoeding ontvangen. De bestuurders ontvangen geen vaste vergoeding, geen vacatiegeld en kunnen alleen gemaakte onkosten (zoals reiskosten) declareren.

  De bestuursleden en vrijwilligers kunnen de vrijwilligersvergoeding als aftrekbare gift aan Hortus Alkmaar schenken. Als dit aan de orde is, stelt het bestuur een vrijwilligersverklaring op. Het bestuur van de stichting zal de mogelijkheid hiervoor telkens beoordelen. Alle medewerkers en vrijwilligers van Hortus Alkmaar ontvangen een korting op de entree en activiteiten van de stichting.

  Activiteiten

  Hortus Alkmaar organiseert natuurlessen voor kinderen, rondleidingen en evenementen voor diverse doelgroepen met als doel natuureducatie en een positieve natuurbeleving voor onze bezoekers. Geneeskrachtige planten staan daarbij centraal. Wij telen, oogsten en verhandelen (in beperkte mate) geneeskrachtige planten en zaden.
  Hortus Alkmaar participeert in wetenschappelijke kenniscentra en netwerken en zet haar kennis en expertise in voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, onder andere in een Europees (EFRO) project voor de inzet van actieve stoffen uit pepers in het tegengaan van obesitas.

  De hortus ontvangt gelden via sponsoring, giften, entreegelden en de opbrengst uit verkopen. Wil je meer weten over de projecten en activiteiten, neem dan contact op met de hortus via: info@hortusalkmaar.nl

  Jaarrapporten

  Jaarrapport van 2022

  Maatschappelijk verslag van 2021

  Jaarrapport van 2021

  Maatschappelijk verslag van 2020

  Jaarrapport van 2020

  Maatschappelijk verslag van 2019
  Jaarrapport van 2019

  Jaarrapport van 2018

  Jaarrapport van 2017

  Jaarrapport van 2016

  Jaarrapport van 2015

  Jaarrapport van 2014

  Jaarrapport van 2013

  Jaarrapport van 2012

  Wees welkom in onze kleurrijke, educatieve botanische tuin met geneeskrachtige planten, (ijs)vogels, vissen en nog veel meer. Maak het mee!