Laden
a

Een betere wereld

Biodiversiteit

Biodiversiteit stimuleren

‘Van nature’ draagt Hortus Alkmaar bij aan Sustainable Development Goal 15: Leven op Land – stimuleer de biodiversiteit. De Sustainable Development Goals zijn de duurzame doelen van de Verenigde Naties.

In 2019 werd de biodiversiteit bij Hortus Alkmaar werd voor het laatst onderzocht en beschreven. Destijds werden 1186 inheemse organismen aangetroffen bij Hortus Alkmaar. Daarom staat het op het programma in de komende jaren weer meer tellingen uit te voeren. Van bijvoorbeeld vogels, vlinders en bodemdiertjes. Voor meer informatie over biodiversiteit in de hortus: klik hier

Zie hieronder voor een overzicht van concrete actie voor het stimuleren van de biodiversiteit in de tuin.

Collectiebeheerder Sipke Gonggrijp vertelt

Om de biodiversiteit in de tuin actief te stimuleren zijn bijvoorbeeld de volgende acties ondernomen.

  • We hebben de biotopen in de tuin meer op orde gebracht en uitgebreid. De kalkrijke duinbiotoop was eerst een zandvlakte, nu is er reliëf en zijn duinpoelen gemaakt. De biotoop gaat van nat naar droog en er ontstaan microklimaten omdat er reliëf is gekomen. De eerste orchideën zijn opgekomen, er bloeit parnassia (een typische duinplant). We hebben extra plantensoorten geplant. Daar profiteren allerlei insecten van.
  • De biotoop van kalkarm duin is toegevoegd aan de tuin en heeft een andere levensgemeenschap van planten en insecten dan het kalkrijke duin. Het is de bedoeling de heide hier meer tot ontwikkeling te laten komen. Er zijn meerdere soorten. Door deze aanpassing zijn er waterplanten in de poelen gekomen en libelles en waterjuffers paren nu ook in het water.
  • Onze bijen- en vlindertuin heeft nieuwe bijen- en vlinderplanten gekregen, zoals diverse Verbena’s. In een goede zomer komen daar meer vlinders en bijen op af. In deze tuin zijn meerdere bijenhotels voor de solitaire bijen neergezet, waaronder metselbijen. In een nieuw aangebrachte wal op de grond kunnen grondbijen nestelen.
  • We hebben takkenrillen gemaakt. Daar gaan vogels in broeden zoals het winterkoninkje en het roodborstje en komen muisjes en egels op af.
  • We krijgen dit jaar toegang tot een nieuw perceel bos. We gaan open plekken in het bos maken, zodat er meer licht in kan komen. Dat doen we door lage struiken te snoeien. meer licht in het bos brengen door struiken te snoeien. Deze open plekken zijn aantrekkelijk voor vlinders en insecten. De Gehakkelde aurelia en het Bont zandoogje ontvangen wij graag als gast. Eerder al hadden we een bezoek van de zeldzame bijzondere dagvlinder: de Keizersmantel.
  • We werken aan de verschraling van de natuurlijke oevers in de tuin door meerdere keren per jaar te maaien en het gemaaide af te voeren. Dat gaat in de toekomst een meer diverse en bloemrijkere begroeiing opleveren.

Meer over Een betere wereld

Hortus Alkmaar werkt aan een betere wereld.
Wees welkom in onze kleurrijke, educatieve botanische tuin met geneeskrachtige planten, (ijs)vogels, vissen en nog veel meer. Maak het mee!